Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld, doch BIT-Support kan niet uitsluiten dat de site onjuistheden bevat. BIT-Support wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden van deze site af.

De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar.

Ik wil jullie nieuwsbrief ontvangen!